Wielki Czwartek

Uroczystości Wielkiego Czwartku rozpoczęły się o godz. 18.00. Mszy Wieczerzy Pańskiej przewodniczył nasz ks. Proboszcz. Po zakończonej Mszy św. w procesji przeniesiono Pana Jezusa do Ciemnicy. Parafianie czuwali w Ciemnicy do 24.00. Bractwo Michała Archanioła i nasza młodzież prowadziła czas adoracji i czuwania przy Panu Jezusie.