Nowi aspiranci, ministranci i lektorzy w naszej parafii

W zeszłą niedzielę w naszej parafii na Mszy św. o godz. 11.00 zostali włączeni do LSO nowi adepci, którzy odpowiedzieli na głos powołania Pana Jezusa do służby przy ołtarzu w naszej parafii. Błogosławieństwa udzielił im ich opiekun ks. Stanisław Serafin, który także posłał ich na dalsze etapy formacji i posługi. Bogu niech będą dzięki za ich gotowość do służby.

Podczas Mszy św. posługiwał także dziecięcy zespół "Dziewczyny mają moc" z Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu.