Pielgrzymka KSM-u

W sobotę 23.10 młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy naszej parafii wraz z ks. Maciejem pielgrzymowała do swojej Błogosławionej Patronki – Karoliny Kózkówny do Zabawy. Tam modląc się na szlaku męczeństwa bł. Karoliny i uczestnicząc we Mszy św. w jej domu, prosili dla siebie o potrzebne łaski i o dobre przeżywanie czasu swojej młodości.