Uroczystość Wszystkich Świętych

Jak co roku, uroczystość Wszystkich Świętych zgromadziła wielu wiernych, modlących się o wieczną radość dla bliskich zmarłych. Uroczysta Msza święta pod przewodnictwem ks. Proboszcza była sprawowana w intencji zmarłych parafian. Po uroczystej celebrze, kapłani wraz z wiernymi udali się w procesji na cmentarz, by tam w modlitwie różańcowej polecać Bożemu miłosierdziu zmarłych proboszczów i kapłanów oraz zmarłych parafian spoczywającym na podegrodzkim cmentarzu.