Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny to tradycyjnie dzień odpustu w naszej wspólnocie parafialnej. Głównym kaznodzieją dnia odpustowego był ks. prałat Leon Sądowicz, były proboszcz i budowniczy kościoła parafialnego w Leszczynie oraz były duszpasterz Polskiej Misji Katolickiej w Meinz, a obecnie rezydent w parafii św. Elżbiety w Starym Sączu. Podczas uroczystej sumy odpustowej sprawowanej przez ks. Proboszcza, kaznodzieja w swojej homilii podkreślał, jak wielkim darem obok św. Jakuba głównego Patrona parafii, jest mieć właśnie Maryję jako szczególną Orędowniczkę u Boga.  Niech Niepokalanie Poczęta ma w opiece całą naszą parafię!