V Synod Diecezji Tarnowskiej

Zakończony trzydzieści lat temu IV Synod Diecezji Tarnowskiej odbywał się pod hasłem: "Na obraz Kościoła Powszechnego". Jako kontynuację tamtej drogi synodalnej, hasłem V Synodu pragnę uczynić słowa: "Kościół na wzór Chrystusa" (EG 23). Pochodzą one z adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Evangelii gaudium, w której Ojciec Święty zachęca, aby "Kościół, przyjmując wiernie wzór Mistrza, wychodził dzisiaj głosić Ewangelię wszystkim ludziom, w każdym miejscu, przy każdej okazji, nie zwlekając, bez niechęci i bez obaw" (EG 23).

Czytaj więcej...

Homilia papieża Franciszka wygłoszona podczas kanonizacji św. o. Stanisława Papczyńskiego

Słowo Boże, które słyszeliśmy, prowadzi nas ku centralnemu wydarzeniu wiary: zwycięstwo Boga nad cierpieniem i nad śmiercią. Jest to Ewangelia nadziei, która wypływa z Misterium paschalnego Chrystusa, która promieniuje z Jego oblicza objawiającego Boga Ojca pocieszyciela strapionych. Jest to Słowo, które wzywa nas abyśmy pozostawali wewnętrznie zjednoczeniu z męką naszego Pana, aby objawiła się w nas moc Jego zmartwychwstania.

Czytaj więcej...

Najświętsze Serce Jezusa

Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Czytaj więcej...

Maj - miesiąc maryjny

Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. Tzw. "Majówki" to nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy kapliczkach i przydrożnych figurach. Na stałe wpisały się one w krajobraz Polski.

Czytaj więcej...

Wielkanoc

"O najbardziej upragniony słoneczny dniu, w którym nie tylko zabłysła nam nadzieja zbawienia, lecz zostało przywrócone samo zbawienie; w którym zostały rozjaśnione ciemności otchłani, w którym jej więzienia zostały zniweczone i wielka liczba zamkniętych od tylu wieków najświętszych jeńców wyszła na wieczystą wolność. O dniu, w którym martwe ciało, wbrew prawu natury, wróciło do życia, w którym zabitego przed trzema dniami Syna, Matka ogląda żywego, a Jezus zmartwychwstały pociesza pozdrowieniem smutną Marię; dniu, w którym niebieskie duchy rozmawiają z ziemskimi niewiastami, w którym Mistrz zmartwychwstały po śmierci ukazuje się uczniom i jako Książę Pokoju darzy Apostołów pokojem. O dniu najszczęśliwszy, najchwalebniejszy, najradośniejszy!"

Czytaj więcej...

Wielki Post

Wielki Post rozpoczyna się w Środę Popielcową i trwa 40 dni. Liczbę 40 po raz pierwszy wprowadzono w Kościele w IV w. Liczba ta jest symboliczna i oznacza czas pokuty, postu, modlitwy albo kary, np. 40 dni Jezus pościł na pustyni, 40 dni Mojżesz przebywał na górze Synaj, 40 dni i nocy padał deszcz powodując potop, to duchowe przygotowanie chrześcijan do godnego przeżywania świąt Zmartwychwstania Pańskiego, największych świąt chrześcijaństwa związanych z wydarzeniami męki śmierci i zmartwychwstania (Paschy) Chrystusa.

Czytaj więcej...

Święto Czyśćca

Po Uroczystości Wszystkich Świętych Kościół obchodzi w dniu 2 listopada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym lub inaczej "zaduszkami". Jest to dzień modlitwy za wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w Czyśćcu, który jest miejscem oczyszczenia w miłości - "przedsionkiem nieba". Dusze wypłacają się tam Bożej sprawiedliwości za grzechy i słabości popełnione w życiu ziemskim.

Czytaj więcej...

Święto Nieba

Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest - wbrew spotykanym niekiedy opiniom - "Świętem Zmarłych", ale "Świętem Zbawionych" będących już przy Bogu w chwale nieba. Uroczystość ta przypomina nam wszystkim o powołaniu każdego człowieka do świętości. Każdy z wierzących, niezależnie od konkretnej drogi życia: małżeństwa, kapłaństwa czy życia konsekrowanego jest powołany do świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie można osiągnąć własnymi siłami. Konieczna jest pomoc łaski Bożej, czyli dar życzliwości Boga.

Czytaj więcej...

O Różańcu

Modlitwa różańcowa przeszła długi proces rozwoju, zanim przybrała formę, w jakiej jest dzisiaj praktykowana. Za twórcę różańca uważano do niedawna św. Dominika Guzmana (1170-1221), założyciela Zakonu Kaznodziejskiego. Współcześni historycy różańca zakwestionowali autorstwo św. Dominika. Powodem był brak jakichkolwiek materiałów źródłowych, które pozwoliłyby uznać go za twórcę różańca. Badania nad dziejami modlitwy różańcowej wykazały, że niektóre jej elementy ukształtowały się już przed św. Dominikiem, inne natomiast doszły w kilka dziesięcioleci czy nawet stuleci po jego śmierci.

Czytaj więcej...

Jak czytać Pismo Święte?

Jak czytać Pismo święte? Pismo Święte jako księga życia. Biblia jako życiorys Boga. Nieznajomość Pisma Świętego nieznajomością Chrystusa, a w konsekwencji - nieznajomością człowieka i tego, jakim pragnie go Bóg. Chrystus jako ikona człowieka. Gdy bierzemy do ręki Pismo Święte, często już w punkcie wyjścia jesteśmy przekonani, że jego lektura przekracza nasze możliwości. Obraz świata zawarty w Biblii odbiega od współczesnego postrzegania zjawisk przyrodniczych. Mowa jest o ludziach, którzy żyli w zupełnie innym kontekście historycznym i kulturowym.

Czytaj więcej...

MARANA THA! - Przyjdź Panie Jezu

Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa. Rozpoczyna się on od pierwszych nieszporów w niedzielę po uroczystości Chrystusa Króla czyli między 29 listopada a 3 grudnia. Trwa on od 23 do 28 dni, z których cztery zawsze są niedzielami. Adwent kończy się wigilią Bożego Narodzenia. Pierwsza niedziela Adwentu zawsze rozpoczyna nowy rok liturgiczny w Kościele.

Czytaj więcej...

Święci kontra upiory

Mam nadzieję, że Czytelnicy wybaczą mi ten tekst - zapewne mało pobożny i różny od wszystkiego, czego można było się spodziewać w krótkim felietonie na temat Uroczystości Wszystkich Świętych. Czuję jednak obowiązek podzielić się swoim prostym spostrzeżeniem. Nie jestem w tym odosobniony, a jednak cały czas czuję, że myślę inaczej niż większość. Święto Halloween szturmem zdobywa kraj. Czy za lat kilka zamienimy znicze na świeczkę w wydrążonej dyni, a wspomnienia o świętych na przebieranki w czarownice i upiory?

Czytaj więcej...