Caritas

Grupa "Caritas" w naszej parafii powstała z inicjatywy Ks. proboszcza Józefa Wałaszka w roku 1998. 23 kwietnia 2002 r. Biskup Tarnowski zatwierdził Parafialny Zespół Caritas przy naszej parafii, nadając równocześnie statut Caritas Parafii dla Diecezji Tarnowskiej.

Dewizą działalności Zespołu są słowa Matki Teresy z Kalkuty:
"Tyle w was chrześcijaństwa, ile w was miłosierdzia".

Parafialny oddział "Caritas" obecnie liczy 25 członków.
Przewodniczący Ks. Józef Wałaszek

Podegrodzie Juraszowa Rogi
 1. Janina Duda
 2. Magdalena Duda
 3. Irena Hasior
 4. Władysława Jurkowska
 5. Stanisława Łatka
 6. Józef Łatka
 7. Jan Łatka
 8. Maria Nawalaniec
 9. Maria Pasiut
 1. Helena Laciuga
 2. Stanisława Poręba
 1. Teresa Laciuga
 2. Jadwiga Wardęga
 3. Krystyna Stachoń
Gostwica Naszacowice Stadła
 1. Zofia Bodziony
 2. Zofia Pawłowska
 3. Krystyna Plata
 4. Wanda Średniawa
 1. Bronisława Czerpak
 1. Maria Hadała
 2. Zofia Maciuszek
 3. Czesława Ruchała
 4. Danuta Plata
 5. Czesław Plata

 

Działalność Oddziału "Caritas" skupia się na pomocy duchowej i materialnej najbardziej potrzebującym w parafii.

Formacja i pomoc duchowa

Aby pomóc innym trzeba najpierw samemu być mocnym i uformowanym. Obok pomocy materialnej członkowie grupy niosą niejednokrotnie pomoc duchową. Dlatego też członkowie Caritasu prowadzą przede wszystkim modlitwę adoracji i różne nabożeństwa w kościele tj.: w Wielki Czwartek, Nabożeństwo czterdziestogodzinne, Tydzień miłosierdzia, Niedzielę Bożego Miłosierdzia itp.
Obok formacji i pomocy duchowej bardzo ważnym zadaniem Parafialnego Koła "Caritas" jest pomoc materialna. Szczególnym zadaniem w tym względzie jest koordynowanie działań i dzieł miłosierdzia w wyznaczonych regionach. Tam też członkowie grupy "Caritas" odnajdują osoby biedne, samotne, a często chore by, na ile to możliwe udzielić im wsparcia. Mobilizują także społeczność sąsiedzką do braterskiej pomocy.

Do głównych zadań Oddziału "Caritas" przy Parafii Podegrodzie należy:

 • rozprowadzanie świec z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
 • rozprowadzanie baranków oraz paschalików z okazji Świąt Wielkanocnych,
 • podzielenie uzyskanych środków między najbardziej potrzebujących,
 • opieka nad chorymi i niedołężnymi,
 • pomoc rodzinom wielodzietnym przeżywającym trudności,
 • pomoc samotnym matkom, dzieciom i młodzieży,
 • przygotowanie samotnych i chorych do uczestnictwa we Mszy świętej raz w miesiącu,
 • modlitwa w intencji chorych, cierpiących, ubogich, przeżywających trudności materialne i duchowe.
 • współpraca z ośrodkami pomocy społecznej,
 • współpraca z innymi organizacjami o charakterze charytatywnym, z zachowaniem właściwej sobie katolickiej inspiracji,
 • pomoc prawna w otrzymaniu należnych świadczeń socjalnych lub uzyskaniu niezbędnych uprawnień

"Mieć wyobraźnię miłosierdzia"

W tym roku pomoc grupy Caritas była bardzo znacząca. W naszej parafii systematyczną pomocą rzeczową jest objętych 37 rodzin. Najważniejsze działania to:
a) pomoc rodzinom podtopionym podczas letniej powodzi
b) zakup podręczników (również katechizmów) dla dzieci z biednych rodzin
c) pomoc biednym studentom
d) pomoc młodzieży wyjeżdżającej na różne spotkania
e) wspieranie projektu ratowania dzieci przez promocję "OKNA ŻYCIA"
f) włączenie się w promowanie projektu przekazywania 1% podatku na cele i działalność "Caritas"

Dowiedz się jak przekazać 1% podatku na Caritas Diecezji Tarnowskiej:
http://www.caritas.diecezja.tarnow.pl/procent.php