Dziewczęca Służba Maryjna

 

"Pozdrawiam Ciebie Matko
Mistrzyni moich dróg.
Pozdrawiam Ciebie Pani
Nadziejo moich próśb.
Pozdrawiam Cię Królowo,
w swe dłonie weź nasz los
i wspieraj, byśmy zawsze
nieśli miłości ton".


Patronką Dziewczęcej Służby Maryjnej jest Matka Boża Niepokalana.
Celem DSM jest poznanie Maryi oraz naśladowanie jej w codziennym życiu, przez wzajemną miłość, służbę i otwartość. Cechy te winny charakteryzować każdą "Maryjkę" i tak powinna żyć także w swoim środowisku, a więc w rodzinie i szkole.

Hasłem DSM jest: "Cześć Maryi - cześć i chwała".

DSM jest koncepcją formacji dziewcząt w duchu maryjnym w wieku od 8 do 15 lat życia. Przyjmowane są przede wszystkim dziewczęta od klasy II szkoły podstawowej. Od września do grudnia trwa czas kandydatury dla dziewczynek. Jest to czas, gdzie kandydatki zapoznają się z celem grupy. Uroczyste przyjęcie odbywa się zwykle w grudniu, gdzie dziewczynki składają uroczyste przyrzeczenie. Dziewczynki zgłębiają prawdy Boże, a szczególnie uczą się naśladować Maryję, która jest ich patronką. Po części modlitewnej i rozważaniu Pisma Św. jest "pogodna chwila" - tzn. wspólne zabawy, śpiew, które bardzo chętnie są przygotowywane przez dziewczynki. Angażują się w oprawę liturgiczną niedzielnych Mszy św., świąt i uroczystości. Służbę pełnią też codziennie na nabożeństwach różańcowych, majowych i roratach.

Spotkania DSM odbywają się w soboty o godz. 10:00.

Do obowiązków "Maryjek" należy:

 • Regularne uczestnictwo w tygodniowych spotkaniach grupy;
 • Wypełnianie "Pięciu Zadań Dziecka Maryi":

1. Posłuszeństwo
2. Wspólnota
3. Radość
4. Ofiara
5. Przyjaźń z Jezusem

 • Codzienne odmawianie w łączności z rannym pacierzem następującej modlitwy:

"O Pani moja, o Matko moja,
cała się Tobie oddaję,
ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje,
serce moje i całą siebie.
Gdy przeto Twoją jestem,
o dobra Matko,
broń mnie i strzeż
jako dziecka i własności Twojej.
Amen."

Poza tym w następujący sposób włączamy się w duszpasterskie dzieło parafii:

 • w każdą niedzielę prowadzimy przed Mszą Świętą (o 10.30) różaniec święty ofiarowany w różnych intencjach,
 • uczestniczymy na nabożeństwach Drogi Krzyżowej,
 • w Wielki Czwartek - w tym szczególnym dniu dziewczynki ogarniają swoją modlitwą wszystkich kapłanów, a szczególnie tych z parafii,
 • w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę - w tych dwóch dniach Maryjki czuwają najpierw przy ciemnicy, a później przy Grobie Pana Jezusa, adorując Go w Najświętszym Sakramencie. Na zakończenie Wielkiej Soboty uczestniczą w procesji rezurekcyjnej,
 • na nabożeństwach majowych - przez miesiąc maj dziewczynki starają się powiedzieć Maryi, jak bardzo Ją kochają poprzez codzienne uczestnictwo w nabożeństwach majowych,
 • w Boże Ciało - w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, dziewczynki uczestniczą w Mszy Świętej, a następnie w procesji. Jest to święto w którym DSM w szczególny sposób chce wyrazić Bogu wdzięczność za dar eucharystycznego Chleba,
 • na nabożeństwach różańcowych - w październiku każdego dnia Maryjki uczestniczą w nabożeństwach październikowych,
 • na Roratach - w czasie adwentu Maryjki z wielkim utęsknieniem oczekują przyjścia Zbawiciela poprzez codzienne uczestnictwo z lampionami na Mszy Św.
 • podczas wszystkich uroczystych procesjach niesiemy swój sztandar i figurki oraz przed uroczystością Niepokalanego Serca Maryi przezywamy przyjęcie nowych dziewcząt do grupy,
 • nawiedzamy cmentarz w święto zmarłych,
 • uczestniczymy w pomocy w Dniu Sportu dla dzieci niepełnosprawnych,

Zapraszamy wszystkie chętne dziewczynki!