Stowarzyszenie "Papczyński"

Stowarzyszenie Krzewienia Kultu Świętego Ojca Papczyńskiego powstało staraniem społeczeństwa Podegrodzia w 2016 roku, czyli w roku kanonizacji. Podejmuje różnorodne działania mające na celu popularyzację osoby Świętego i jego dzieła oraz dziedzictwa kulturowego Lachów Podegrodzkich.

Aktywnie działa otaczając opieką miejsce domu rodzinnego podegrodzkiego Świętego  dąży do utworzenia centrum poświęconego Świętemu Ojcu Stanisławowi Papczyńskiemu. Podjęło i zamierza rozszerzać różnorodne działania wydawnicze, kulturoznawcze i organizacyjne na rzecz mieszkańców gminy, gości i turystów. Członkowie Stowarzyszenia włączyli się aktywnie organizując i prowadząc gastronomię dla pielgrzymów i gości podczas diecezjalnych obchodów dziękczynnych  za kanonizację Św. O. St. Papczyńskiego. Obecnie Stowarzyszanie pozyskało środki od darczyńców za zakup działki, na której stał dom rodzinny Świętego i stara się o następne fundusze na długoplanowe przedsięwzięcia.

Stowarzyszenie Krzewienia Kultu Świętego Ojca Papczyńskiego
KRS 0000637988
konto bankowe 12 8814 0003 2000 0000 3098 0001
NIP 7343542483
REGON: 36545605900000

Miejsce gdzie stał dom rodzinny św. O. Stanisława  jest własnością Parafii w Podegrodziu pod zarządem Stowarzyszenia Krzewienia Kultu Świętego Ojca Papczyńskiego.

Podstawowym zamiarem jest utworzenie aranżacji przestrzennej zawierającej pomnik, kapliczkę, muzeum stylizowane na zagrodę, kuźnię oraz grotę z figurą Najświętszej Marii Panny, ołtarz, plac, układ ścieżek spacerowych, ławeczek, zieleni parkowej i miejsca na ekspozycje plenerowe. Całość  ogrodzona, oświetlona i monitorowana ma służyć celom związanym z kultem Św. O. Stanisława Papczyńskiego dla pożytku publicznego mieszkańców Podegrodzia i gości.

Ks. Dr Stefan Marian Sydry w  książce "Czcigodny Sługa Boży O. Stanisław od Jezusa Maryi Papczyński i jego dzieło w świetle dokumentów" Warszawa 1937 komentuje:
"Według miejscowej tradycji po śmierci rodziców, w braku innych spadkobierców cała chudoba przeszła w zarząd gminy. Jak przed wiekami u podnóża stromej ściany wznosi się uboga chata kurna, a przy drodze druga mniejsza, na miejscu dawnej kuźni, tuż obok niej krzyż pamiątkowy, na którym napis głosi, że jest to miejsce urodzenia naszego Sługi Bożego. Chatkę przy drodze wynajmuje obecnie (r. 1934) staruszka Helena Strowska, dawna instruktorka spółdzielni. Przy niej mieszka Ślązaczka p. Józefa Koppowna, bratanica kardynała Jerzego Koppa, biskupa wrocławskiego, którą, ponieważ nie chciała wyprzeć się polskości, zniemczona rodzina wydziedziczyła. Obie staruszki, żyjące same w wielkim ubóstwie, dzielą się wprost w dosłownym znaczeniu ostatnim kawałkiem chleba z uboższymi od siebie. Głęboką też czcią otaczają pamięć Sługi Bożego, którego opiece przypisują wiele osobiście doznanych łask. 29 czerwca 1934 r. poświecono pomnik ku czci Sługi Bożego, wzniesiony obok wspomnianego krzyża przez tutejszą ludność z inicjatywy i staraniem miejscowego proboszcza ks. kanonika Jana Fabiana."

Planowane działania w ramach przedsięwzięć społecznych gminy Podegrodzie:

  • Odtworzenie regionalnej zabudowy dziedzictwa kulturowego związanego z kultem Św. Ojca Stanisława Papczyńskiego przez Stowarzyszenie Krzewienia Kultu Św. Ojca Stanisława Papczyńskiego przy współpracy z partnerami społecznymi : Parafią Podegrodzie, Wójtem Gminy Podegrodzie, Sołectwem i społeczeństwem Podegrodzia.
  • Zamierzane jest: Utworzenie muzeum w formie zabudowy wiejskiej z kuźnią - rekonstrukcji zagrody Papków, budowa skweru, ołtarza i groty z figurą Najświętszej Marii Panny, zamiana układu przestrzennego pomnika i jego odnowienie.
  • Rewitalizacja historycznych strojów i instrumentów muzycznych Lachów Podegrodzkich oraz utworzenie wypożyczalni. Planowane jest zebranie i rekonstrukcja 20 kompletów strojów regionalnych, zebranie i remont dawnych instrumentów muzycznych oraz organizacja i prowadzenie wypożyczalni.
  • Wypracowanie i wdrożenie koncepcji imprezy wizerunkowej "Smaki, zapachy i receptury tradycyjnej kuchni Lachów Podegrodzkich" powiązanej z tradycyjną "Majówką", cyklicznej w latach 2017 - 2023 dla społeczeństwa Podegrodzia, gości, turystów upowszechniającej dziedzictwo kultury materialnej i duchowej Podegrodzia.