Kapłani diecezjalni i zakonni pochodzący z parafii Podegrodzie

1. Ks. Babik Krzysztof, należy do Zgromadzenia Księży Marianów MIC, ur. 4 VIII 1961 r., przyjął święcenia: 6 V 2006 r., obecnie pracuje w Warszawie.
2. Ks. Bartula Paweł, kapłan diecezji tarnowskiej, ur. 19 III 1967 r., przyjął święcenia: 29 V 1993 r., obecnie pracuje w Grybowie.
3. Ks. Ciągło Jan, należy do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, ur. 13 V 1956 r., przyjął święcenia: 17 V 1983 r., obecnie pracuje w Paryżu i pełni funkcję Prowincjała TCh na Francję i Hiszpanię.
4. Ks. Ciągło Władysław, należy do Zgromadzenia Księży Marianów MIC, ur. 26 IV 1965 r., przyjął święcenia: 16 VI 1991 r., obecnie pracuje w USA.
5. Ks. Frączek Czesław, kapłan diecezji tarnowskiej, ur. 11 XII 1950 r., przyjął święcenia: 1 VI 1975 r., obecnie jest proboszczem parafii Gumniska.
6. + Ks. Fryzowicz Jan,
7. O. Gomółka Stanisław, należy do Zgromadzenia oo. Dominikanów, ur. 10 VII 1950 r., przyjął święcenia: 20 IX 1980 r., obecnie pracuje w Warszawie.
8. Ks. Hamiga Józef, kapłan diecezji tarnowskiej, ur. 18 II 1946 r., przyjął święcenia: 30 V 1971 r., obecnie jest proboszczem parafii Pustków - Wieś.
9. + Ks. Janik Stanisław,
10. + Ks. Kos Jan,
11. Ks. Król Czesław, kapłan diecezji ełckiej, ur. 17 IX 1960 r., przyjął święcenia: 13 VI 1987 r., obecnie pracuje w parafii św. Leona Wielkiego w Gołdapi.
12. + Ks. Łatka Jan,
13. Ks. Maciuszek Stanisław, kapłan diecezji tarnowskiej, ur. 1 II 1951 r., przyjął święcenia: 1 VI 1975 r., obecnie pracuje w Wielkiej Brytanii.
14. Ks. Migacz Jan, należy do Zgromadzenia Księży Marianów MIC, ur. 17 VIII 1964 r., przyjął święcenia: 16 VI 1991 r., obecnie pracuje w Anglii.
15. Ks. Nawalaniec Paweł, należy do Zgromadzenia Księży Marianów MIC, ur. 12 I 1972 r., przyjął święcenia: 29 IV 2001 r., obecnie pracuje w Londynie.
16. Ks. Owsianka Jerzy, należy do diecezji ełckiej, ur. 8 IX 1960 r., przyjął święcenia: 13 VI 1987 r., obecnie pracuje w Ełku.
17. + Ks. Pietruszka Stanisław, Kanonik, kapłan diecezji tarnowskiej, ur. 30 VII 1914 r., przyjął święcenia: 8 VI 1941 r., zm. 21 IX 1981r.
18. Ks. Porębski Stanisław, kapłan diecezji tarnowskiej, ur. 20 VIII 1960 r., przyjął święcenia: 25 V 1986 r., obecnie jest proboszczem parafii Ropa.
19. Ks. Skoczeń Władysław, kapłan diecezji tarnowskiej, ur. 9 VII 1951 r., przyjął święcenia: 29 V 1977 r., obecnie jest proboszczem parafii Siedliska.
20. + Ks. Smołka Ludwik,
21. + Ks. Świechowski Józef, kapłan diecezji olsztyńskiej, ur. 11 XI 1937 r., przyjął święcenia: 22 V 1960 r., zmarł 18 I 2020r.
22. + Ks. Turek Józef, kapłan diecezji olsztyńskiej, ur. 18 VIII 1946 r., święcenia przyjął: 1 III 1970 r., zmarł 4 VI 2010r.
23. + Ks. Turek Władysław, kapłan diecezji warmińskiej, ur. 11 IV 1933 r., święcenia przyjął: 16 III 1957 r., zmarł 5 X 2011r.
24. Ks. Wastag Edward, należy do Zgromadzenia Naj. Serca Pana Jezusa i Marii, ur. 26 I 1965 r., święcenia przyjął: 18 V 1991r., obecnie pracuje w Augsburgu (Unterthingau) - Niemcy.
25. Ks. Waśko Piotr, należy do SVD Zgromadzenia Słowa Bożego - Werbiści, ur. 4 VI 1970 r., święcenia przyjął: 26 V 2002 r., obecnie pracuje na misjach: Papua - Nowa Gwinea
26. Ks. Witowski Piotr, kapłan diecezji tarnowskiej, ur. 14 VI 1965 r., święcenia przyjął: 25 V 1996 r., obecnie pracuje w Limanowej, par. pw. MB Bolesnej.
27. + Ks. Zygmunt Józef,