Siostry zakonne pochodzące z parafii Podegrodzie

1. Ciągło Barbara, należy do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, pełni posługę w Krakowie.
2. Konstanty Teresa, należy do Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek, pełni posługę w Koninie.
3. Maciuszek Katarzyna, należy do Zgromadzenia Sióstr Szarytek, pełni posługę w Krakowie.
4. Orzeł Irena, należy do Zgromadzenia Sióstr Szenstackich, pełni posługę w Kołobrzegu.
5. Stachoń Helena, należy do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek, pełni posługę w Kanadzie.
6. Turek Helena, należy do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek, pełni posługę w Lipnicy Murowanej.
7. Jodłowska Jolanta, należy do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek, pełni posługę w USA.
8. Kucia Władysława, należy do Zgromadzenia Sióstr Klarysek, pełni posługę w Starym Sączu.