Jubileusz 25-lecia posługi księdza Proboszcza

Centralna uroczystość tegorocznych Dni Papczyńskiego wiązała się z jubileuszem 25-lecia posługi księdza prałata Józefa Wałaszka w parafii Podegrodzie. Słowo Boże w tym dniu wygłosił ojciec prowincjał ks. Eugeniusz Zarzeczny. W Mszy świętej uczestniczyli księża rodacy, byli wikariusze oraz księża proboszczowie z dekanatu starosądeckiego. Uroczystość zgromadziła wielu parafian, grupy parafialne oraz delegacje pocztów sztandarowych szkół podstawowych i Ochotniczej Straży Pożarnej. Liturgię Mszy świętej uświetnił śpiew zespołu Małe Podegrodzie oraz orkiestry parafialnej. Drogiemu Jubilatowi życzymy obfitości łask Bożych w dalszej posłudze kapłańskiej!

Scroll to Top