Kapłani

ks. Józef Wałaszek

proboszcz

Ur. 29.09.1954 r. w Biskupicach Radłowskich. Ukończył Szkołę Podstawową w Biskupicach Radłowskich, Kształcił się w Liceum Ogólnokształcącym w Radłowie, następnie wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 1978r. Pracował jako wikariusz w parafiach: Bruśnik, Niedomice oraz Tymbark. Został Proboszczem w Wilkowisku w 1994 r. Po 4 latach został mianowany Proboszczem w Podegrodziu. Od 2009 roku jest dziekanem dekanatu starosądeckiego.

ks. Mateusz Bugno

wikariusz

Ur. 10.10.1995r. w Tarnowie. Pochodzi z parafii pw. św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 30.05.2020r. z rąk ks. Biskupa Andrzeja Jeża w kościele pw. bł. Karoliny w Tarnowie. Po święceniach pracował przez rok w parafii św. Marcina w Łużnej. Od września 2021r. jest wikariuszem w parafii św. Jakuba Starszego Apostoła w Podegrodziu.

Ks. Mariusz Mrzygłód

wikariusz

Pochodzi z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Brzesku. Święcenia kapłańskie przyjął 30.05.2009r. z rąk ks. Biskupa Wiktora Skworca. Pracował w parafiach: Laskowa, Łęg Tarnowski, Nawojowa i Biegonice. Od września 2022 roku jest wikariuszem w naszej parafii.

Ks. Dawid Madej

wikariusz

Pochodzi z parafii pw. Pana Jezusa Miłosiernego i Św. Andrzeja Apostoła z Cieżkowic. Święcenia kapłańskie przyjął 25.05.2019r. z rąk ks. Biskupa Andrzeja Jeża. Przez 3 lata pracował w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Przecławiu. Od września 2022 roku jest wikariuszem w naszej parafii.

Ks. Czesław Frączek

ksiądz rezydent

Urodzony 11.12.1950 r. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. biskupa Jerzego Ablewicza w roku 1975 w tarnowskiej katedrze. Był proboszczem w parafiach: Milik, Mochnaczka oraz Gumniska. Jest rezydentem i pomaga w duszpasterstwie w parafii Podegrodzie od 2021 roku.

 1. Ks. Antoni Nawrocki (1786-1822), ur. Ok. 1750, wyświęcony 1772 r. Dziekan dek. łąckiego, asesor oficjałatu starosądeckiego. Zm. 1822. Pochowany w Podegrodziu.
 2. Ks. Kazimierz Roszkowicz (1825-1841), ur. 1790, wyśw. 1818 we Lwowie, pref. Sem. Lwowskiego, prob. w Podegrodziu. Budowniczy obecnego kościoła i plebanii. Troszczył się o szkolnictwo. Dziekan dek. Łąckiego. Zm. 1841 r.
 3. Ks. Wojciech Komorek (1842-1847), ur. 1793 w Krościenku, wyśw. W 1824 r. w Bochni, wik. w Wadowicach, prob. w Choczni, dziekan dek. Wadowickiego, kan. honor. kap. tarn. Prob. w Podegrodziu. Zm. 1847 r.
 4. Ks. Jan Kundt (1848-1857), ur. 1802 w Sidzinie, w 1826 w Bochni, wik. W Makowie, Dobczycach (1828), tu adm. (1830), prob. w Leńczach (1831), z przyczyn politycznych odszedł z parafii, prob. w Podegrodziu (1848), prob. w Czarnym Dunajcu (1860). Jako emeryt rezed. w Sromowcach, gdzie zm. 1862.
 5. Ks. Wojciech Grzegorzek (1857-1875). Później prob. w Bochni.
 6. Ks. Antoni Józef Antałkiewicz (1876-1883), ur. 1816 w N. Targu, w. 1840, wik. w Milówce, Rychwałdzie (1840), Żywcu (1844), Katedrze (1847), prob. w Ślemieniu (1849), gdzie dokończył budowę kościoła, dziekan dek. Żywieckiego, prob. w Podegrodziu. Cieszył się dużym szacunkiem księży. Zm. 1893. Pochowany w Podegrodziu.
 7. Ks. Jan Oleksik (1893-1928), ur. 1856 w Uściu Solnym, w.1881, wik. w Dębnie, Tuchowie (1881), Katedrze (1883), notariusz Kurii Diec. i dyr. Bursy św. Kazimierza w Tarnowie (1888), adm. i prob. w Szczawnicy (1889), budowniczy obecnego kościoła, prob. w Podegrodziu. Dziekan dek. nowosądeckiego. Zm. 1928. Spoczywa w Podegrodziu.
 8. Ks. Jan Pabian (1928-1942). Później prob. w Krzyżanowicach.
 9. Ks. Józef Młynarczyk (1942-1963), ur. 1903 w Górce k. Szczurowej, w 1929, wik. w Łącku, Jazowsku (1931), Słopnicach (1933), Limanowej (1936), gdzie był więziony przez Niemców, adm. w Podegrodziu (1942) i prob. (1958). Zm. 1963. Pochowany w Szczurowej.
 10. Ks. Józef Nowak (1963-1982), ur. 1919 w Słotowej, w. 1948, wik. w Bobowej, Ujanowicach (1950), St. Sączu (1953), Krynicy Zdr. (1961), adm. i prob. w Podegrodziu, rezydował w St. Sączu, tam też zmarł.
 11. Ks. Józef Alberski, ur. 27.10.1937 w Chechłach, par. poch. Ropczyce, wyśw. 29.06 1961, wik. w Szczurowej, Kamienicy, budowniczy kościoła w Zalesiu. Ks. Józef Alberski zmarł 7.09.1998, pochowany na cmentarzu w Podegrodziu.
 12. Ks. Józef Wałaszek od 1998 proboszcz w Podegrodziu, od 2009 dziekan dek. starosądeckiego.
 • + ks. Piotr Poręba
 • + ks. Bronisław Grębski
 • + ks. Stefan Zymuła
 • + ks. Władysław Węgrzyn
 • + ks. Władysław Szymaszek
 • + ks. Franciszek Oleksy
 • + ks. Stanisław Mirowski
 • + ks. Tadeusz Boryczko
 • + ks. Franciszek Zając
 • + ks. Stanisław Gibała
 • + ks. Ignacy Roman
 • ks. Michał Dziedzic
 • + ks. Edward Rusin
 • + ks. Stanisław Maślak
 • + ks. Stanisław Jasiak
 • + ks. Stefan Działo
 • + ks. Tadeusz Kwaśniewski
 • + ks. Tadeusz Wielgus
 • ks. Józef Grabiec
 • ks. Roman Wrona
 • ks. Edward Kabat
 • ks. Stanisław Burzawa
 • + ks. Waldemar Sowiński
 • + ks. Kazimierz Jedynak
 • ks. Tadeusz Wiśniewski
 • ks. Wiesław Książko
 • ks. Adam Urbański
 • + ks. Benedykt Kiełbasa
 • ks. Edward Wal
 • ks. Bogusław Ruchała
 • ks. Wiesław Orwat
 • ks. Stanisław Kądziołka
 • ks. Stanisław Piszczek
 • ks. Marek Rudziński
 • ks. Zbigniew Guzy
 • ks. Grzegorz Ociepka (1996 – 1999)
 • ks. Andrzej Piórek (1996 – 1999)
 • ks. Stanisław Kaczka (1999 – 2002)
 • ks. Andrzej Pawlik
 • ks. Dariusz Dudek
 • ks. Paweł Ryś
 • ks. Osiński Piotr
 • ks. Tomasz Kukułka ( 2002-2005)
 • ks. Rafał Płaczek (2005 – 2010)
 • ks. Paweł Róg (2005 – 2008)
 • ks. Leszek Kos (2006 – 2008)
 • ks. Michał Dąbrówka (2008 – 2011)
 • ks. Piotr Paciorek (2010-2013)
 • ks. Wojciech Lech (2011-2013)
 • ks. Tomasz Piecuch (2008-2014)
 • + ks. Jaromir Buczak (2013-2016)
 • ks. Sebastian Ligęska (2014-2017)
 • ks. Piotr Kruczyński (2013-2019)
 • ks. Kamil Pawlik (2016-2019)
 • ks. Mateusz Opolski (2017-2020)
 • ks. Edward Marcinkiewicz (2019-2021)
 • ks. Stanisław Serafin (2020-2021)
 • ks. Maciej Stabrawa (2019–2022)
 1.  Ks. Babik Krzysztof, należy do Zgromadzenia Księży Marianów MIC, ur. 4 VIII 1961 r., przyjął święcenia: 6 V 2006 r., obecnie studiuje teologię dogmatyczną na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie.
 2.  Ks. Bartula Paweł, kapłan diecezji tarnowskiej, ur. 19 III 1967 r., przyjął święcenia: 29 V 1993 r., obecnie jest proboszczem w parafii Muchówka.
 3.  Ks. Bartłomiej Bodziony, kapłan diecezji tarnowskiej. Urodzony 19.07.1987r., przyjął święcenia: 25.05.2013r., obecnie pracuje jako wikariusz w parafii św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie.
 4.  Ks. Ciągło Jan, należy do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, ur. 13 V 1956 r., przyjął święcenia: 17 V 1983 r., obecnie pracuje w Polskiej Misji Katolickiej we Francji.
 5.  + Ks. Ciągło Władysław, należy do Zgromadzenia Księży Marianów MIC, ur. 26 IV 1965 r., przyjął święcenia: 16 VI 1991 r., zmarł w roku 2021.
 6.  Ks. Frączek Czesław, kapłan diecezji tarnowskiej, ur. 11 XII 1950 r., przyjął święcenia: 1 VI 1975 r., obecnie jest rezydentem w parafii Podegrodzie.
 7.  + Ks. Fryzowicz Jan,
 8.  O. Gomółka Stanisław, należy do Zgromadzenia oo. Dominikanów, ur. 10 VII 1950 r., przyjął święcenia: 20 IX 1980 r., obecnie pracuje w Warszawie.
 9.  Ks. Hamiga Józef, kapłan diecezji tarnowskiej, ur. 18 II 1946 r., przyjął święcenia: 30 V 1971 r., obecnie jest rezydentem w parafii Pustków – Wieś.
 10.  + Ks. Janik Stanisław,
 11.  + Ks. Kos Jan,
 12.  Ks. Król Czesław, kapłan diecezji ełckiej, ur. 17 IX 1960 r., przyjął święcenia: 13 VI 1987 r., obecnie jest proboszczem w Suwałkach.
 13.  + Ks. Łatka Jan,
 14.  Ks. Maciuszek Stanisław, kapłan diecezji tarnowskiej, ur. 1 II 1951 r., przyjął święcenia: 1 VI 1975 r., obecnie pracuje w Wielkiej Brytanii.
 15.  Ks. Migacz Jan, należy do Zgromadzenia Księży Marianów MIC, ur. 17 VIII 1964 r., przyjął święcenia: 16 VI 1991 r., obecnie pracuje jako misjonarz na Sri Lance.
 16.  Ks. Nawalaniec Paweł, należy do Zgromadzenia Księży Marianów MIC, ur. 12 I 1972 r., przyjął święcenia: 29 IV 2001 r., obecnie jest dyrektorem domu Stella Maris w Grzybowie.
 17.  Ks. Owsianka Jerzy, należy do diecezji ełckiej, ur. 8 IX 1960 r., przyjął święcenia: 13 VI 1987 r., obecnie jest proboszczem w Augustowie.
 18.  + Ks. Pietruszka Stanisław, Kanonik, kapłan diecezji tarnowskiej, ur. 30 VII 1914 r., przyjął święcenia: 8 VI 1941 r., zm. 21 IX 1981r.
 19.  Ks. Porębski Stanisław, kapłan diecezji tarnowskiej, ur. 20 VIII 1960 r., przyjął święcenia: 25 V 1986 r., obecnie jest proboszczem parafii Ropa.
 20.  Ks. Łukasz Ruchała, kapłan diecezji tarnowskiej. Urodzony 10.01.1986r., przyjął święcenia: 26.05.2012r., obecnie pracuje jako wikariusz w parafii w Wierzchosławicach.
 21.  Ks. Skoczeń Władysław, kapłan diecezji tarnowskiej, ur. 9 VII 1951 r., przyjął święcenia: 29 V 1977 r., obecnie jest emerytem w parafii Siedliska.
 22.  + Ks. Smołka Ludwik,
 23.  + Ks. Świechowski Józef, kapłan diecezji olsztyńskiej, ur. 11 XI 1937 r., przyjął święcenia: 22 V 1960 r., zmarł 18 I 2020r.
 24.  + Ks. Turek Józef, kapłan diecezji olsztyńskiej, ur. 18 VIII 1946 r., święcenia przyjął: 1 III 1970 r., zmarł 4 VI 2010r.
 25.  + Ks. Turek Władysław, kapłan diecezji warmińskiej, ur. 11 IV 1933 r., święcenia przyjął: 16 III 1957 r., zmarł 5 X 2011r.
 26.  Ks. Wastag Edward, należy do Zgromadzenia Naj. Serca Pana Jezusa i Marii, ur. 26 I 1965 r., święcenia przyjął: 18 V 1991r., obecnie pracuje w Augsburgu (Unterthingau) – Niemcy.
 27.  Ks. Waśko Piotr, należy do SVD Zgromadzenia Słowa Bożego – Werbiści, ur. 4 VI 1970 r., święcenia przyjął: 26 V 2002 r., pracował na misjach: Papua – Nowa Gwinea
 28.  Ks. Witowski Piotr, kapłan diecezji tarnowskiej, ur. 14 VI 1965 r., święcenia przyjął: 25 V 1996 r., obecnie pracuje w Limanowej, par. pw. MB Bolesnej.
 29.  + Ks. Zygmunt Józef,
 1. Ciągło Barbara, należy do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, pełni posługę w Krakowie.
 2. Konstanty Teresa, należy do Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek, pełni posługę w Koninie.
 3. Maciuszek Katarzyna, należy do Zgromadzenia Sióstr Szarytek, pełni posługę w Krakowie.
 4. Orzeł Irena, należy do Zgromadzenia Sióstr Szenstackich, pełni posługę w Kołobrzegu.
 5. Stachoń Helena, należy do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek, pełni posługę w Kanadzie.
 6. Turek Helena, należy do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek, pełni posługę w Lipnicy Murowanej.
 7. Jodłowska Jolanta, należy do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek, pełni posługę w USA.
 8. Kucia Władysława, należy do Zgromadzenia Sióstr Klarysek, pełni posługę w Starym Sączu.
Scroll to Top