Missa aurea – Złota Msza

W środy i soboty adwentu nasza wspólnota przeżywa Msze święte roratnie przy blasku świec. Szczególnym znakiem adwentu są dwa kontrasty: ciemność i światło. Ciemność adwentu symbolizuje stan ludzkości przed przyjściem Zbawiciela: to obraz utraconego raju, konsekwencji grzechów i oczekiwania. Ciemność rozjaśnia światło. Światło, które dają świece i lampiony trzymane przez wiernych, to symbol Chrystusa – „Światłości świata”, „wschodzącego Słońca”, który „rozświetla nasze ciemności” i poprzez swoje przyjście na świat przywraca nadzieje zbawienia.

Scroll to Top