Wielki Czwartek 2023

Wspominając Jezusa, który wraz z Apostołami spożywał Ostatnią Wieczerzę, dziękowaliśmy Bogu za ustanowienie Kapłaństwa i Eucharystii.

Scroll to Top