Kaplica św. Sebastiana

Kapliczka w Podegrodziu, pod wezwaniem św. Sebastiana położona jest na parceli gromadzkiej 0,11 ha, przy drodze do Juraszowej i Rogów.

Wcześniej zlokalizowano tu cmentarz choleryczny, który powstał po epidemii cholery w 1831r. W roku 1849 wybudowano na tym miejscu kapliczkę. Wykonana jest ona z kamienia, otynkowana, kryta blachą. Zamknięta półkoliście. Elewacja frontowa ujęta pilastrami, między którymi znajduje się wejście, szczyt trójstrefowy, uskokowy, zwieńczony kamiennym posążkiem św. Piotra. W szczycie nisza z płaskorzeźbami Chrystusa Ukrzyżowanego między Matką Boską Bolesną i św. Janem Ewangelistą. Dach dwuspadowy. Wewnątrz ołtarz z obrazem Męczeństwa św. Sebastiana.

Pochodzące z kapliczki: ludowa rzeźba Chrystusa upadającego pod krzyżem z Szymonem Cyrenejczykiem, oraz dwa ozdobne drewniane, trójramienne lichtarze – przechowywane są na plebanii.

Kapliczkę odnowiono w 1997r. z funduszy gminnych, rady sołeckiej wsi Podegrodzie, Komitetu cmentarnego oraz składek mieszkańców Podegrodzia z inicjatywy Pani Anny Gąsiorowskiej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Ołtarz odnowiony przez pracowników GOK. Podegrodzie.

Obraz św. Sebastiana znajdujący się obecnie w kapliczce namalował p. Alfred Załuski z Nowego Sącza. Obraz ten ufundowali mieszkańcy Podegrodzia, Bank Spółdzielczy oraz Komitet Cmentarny.

Scroll to Top