Kaplica św. Urszuli Leduchowskiej

Rozpoczęcie budowy kaplicy nastąpiło pod koniec lat 80-tych. Inicjatywę budowy podjęła zasłużona dla Kościoła rodzina księży Józefa i Władysława Turków. 

Budynek kaplicy wykonany jest z cegły, posiada częściową stolarkę, dolna część kaplicy z wykonaną marmurową posadzką, zaadoptowana jest do potrzeb kultu religijnego. Wewnątrz położone są tynki, oraz instalacja elektryczna. Kaplica pokryta jest blachą oraz posiada obok wolno stojącą wieżę-dzwonnicę, która połączona jest z kaplicą przewiązką.

Scroll to Top