Kapliczka z płaskorzeźbą św. Anny

Znajduje się przy drodze od Urzędu Gminy w kierunku Dunajca. Wzniesiono ją w 1819r. Fundator jest nieznany. Budowla ma plan prostokątny zakończony absydą. Fasada kaplicy z wyniosłym szczytem posiada na skrzydłach pilastry. Nad zamykaną wnęką znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca św. Annę Samotrzeć. Na skrzydłach półkolistego szczytu fasady stoją dwie współczesne rzeźby przedstawiające O. St. Papczyńskiego i Papieża Jana Pawła II. Wnęka

Scroll to Top