Konkurs różańcowy 2023

W ostatnią niedzielę października rozstrzygnięto tegoroczny konkurs plastyczny na najpiękniejszy różaniec. W tegorocznym konkursie wzięło udział 73 uczestników. Ocenie zostało poddane 59 różańców przygotowanych przez dzieci i młodzież naszej parafii. W ocenie prac komisja złożona z pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu i duszpasterzy wyłoniła 9 prac konkursowych, którym przyznano I, II i III miejsca, 20 różańców zostało wyróżnionych, a pozostałe prace nagrodzone dyplomem za wzięcie udziału. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznym konkursie, a także Gminnemu Ośrodkowi Kultury i księdzu Proboszczowi za ufundowane nagrody.

Scroll to Top