Msza Wieczerzy Pańskiej

Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy święte Triduum Paschalne. Stanowi ono centrum i szczyt całego roku liturgicznego. Jest to jedna uroczystość, która trwa trzy doby. Treścią tej uroczystości jest tajemnica paschalna Chrystusa, to znaczy, całość wydarzeń, które wcielony Syn Boży podjął dla naszego zbawienia. W Wielki Czwartek wchodzimy do wieczernika, aby stać się uczestnikami tajemnicy Eucharystii, którą nasz Zbawiciel ustanowił w tamtą pamiętną noc. Dziękowaliśmy również Jezusowi, Najwyższemu Kapłanowi, za dar kapłaństwa, które jest w służbie Eucharystii i innych sakramentów świętych.

Scroll to Top