Wielki Piątek

Dzień wielkopiątkowy, jest żywą pamiątką błogosławionej i chwalebnej męki i śmierci Pana Jezusa. Nie jest to dzień płaczu, a tym bardziej beznadziejnej żałoby. Jego zwycięski charakter symbolizuje czerwony kolor szat liturgicznych. Czerwień podkreśla królewską godność zawieszonego na krzyżu Baranka paschalnego.
Liturgia Wielkiego Piątku koncentruje się na tajemnicy krzyża. W tym dniu krzyżowi oddaje się szczególną cześć, bo na nim zawisło Zbawienie świata. Krzyż jest znakiem zwycięstwa Chrystusa nad grzechem, śmiercią i Szatanem.
Scroll to Top