Uroczystość Objawienia Pańskiego

Dnia 6 stycznia do naszej świątyni parafialnej dotarł tradycyjny Orszak Trzech Króli, który wyruszył ze Stadeł, a także od pomnika o. Papczyńskiego w Podegrodziu. Orszak został powitany w drzwiach świątyni przez księdza Proboszcza, którym zostały przekazane świece – symbol Chrystusa Światłości świata. W procesji z darami zostały przyniesione złote cyborium, kadzidło i kreda. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tegoroczny orszak Trzech Króli.

Scroll to Top