Kapliczka na Osowiu przy domu p. Bolesława Bodzionego

Wykonana w całości przez nieżyjącego już Józefa Olszaka Budowla.

Na górze fasady, w oszklonej wieżyczce znajduje się figurka Ojca Papczyńskiego, poniżej w szczycie: grupa Ukrzyżowania, Serca Jezusa i N.P. Maryi Niepokalanie Poczętej.
W drugiej wieżyczce znajdującej się na przeciwległym końcu dachu umieszczono rzeźbę Chrystusa Frasobliwego. Wewnątrz na ołtarzu stoi gipsowa figura N.P. Maryi Niepokalanie Poczętej. W dolnej części ołtarza olejna kopia obrazu Leonarda Da Vinci: Ostatnia Wieczerza z podpisem: Olszak. Na ołtarzu znajduje się tabernakulum i krucyfiks (znaleziony na śmietniku) gdyż miała być to kaplica mszalna. Na ścianach wiszą oleodruki: Dzieciątka Kaletańskiego, Serca Jezusa i Matki Boskiej, św. Józefa z Dzieciątkiem. Wokół , na ścianach stacje drogi krzyżowej.

Oprócz obrazów i figurek wszystkie elementy drewniane zostały wykonane przez Pana Olszaka, o którym warto opisać następującą historię: Pan Olszak był malarzem i kiedyś spadł z drabiny, doznając poważnego urazu ręki. Bardzo gorąco modlił się do Ojca Stanisława Papczyńskiego o wyleczenie. Pewnego razu będąc w kościele na osiedlu „Milenium” w Nowym Sączu, doznał cudownego uzdrowienia chorej ręki (poczuł czyjeś dotknięcie). Dlatego postanowił wybudować w tej intencji kapliczkę.

Scroll to Top