Kaplice

Kaplica św. Zofii

Wzniesiona w 1850r. z fundacji Tomasza Ciągło – posła do sejmu wiedeńskiego. Znajduje się na ziemi należącej do Józefa Kotarby. Powstała jako wotum dziękczynne za szczęśliwe przeżycie epidemii. Została zbudowana z kamienia, otynkowana i pokryta dachówką. Zamknięta półkoliście. Dach dwuspadowy. Od frontu ponad wejściem znajduje się półkoliste przeźrocze, w którym umieszczono rzeźbę głowy Chrystusa. Powyżej […]

Kaplica św. Zofii Read More »

Kaplica św. Trójcy

Znajduje się na parceli Czesława Steca. Została wzniesiona zapewne ok. połowy XIX w. z nieznanej fundacji. Zbudowana z kamienia, otynkowana, kryta blachą, zamknięta półkoliście. Nad wejściem wnęka, w której znajduje się gipsowa figurka N.P. Maryi Niepokalanie Poczętej ustawiona w miejsce skradzionej płaskorzeźby Boga Ojca. Szczyt budowli trójkątny, na którym po bokach stoją niezidentyfikowane kamienne posążki.

Kaplica św. Trójcy Read More »

Kapliczka z płaskorzeźbą św. Anny

Znajduje się przy drodze od Urzędu Gminy w kierunku Dunajca. Wzniesiono ją w 1819r. Fundator jest nieznany. Budowla ma plan prostokątny zakończony absydą. Fasada kaplicy z wyniosłym szczytem posiada na skrzydłach pilastry. Nad zamykaną wnęką znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca św. Annę Samotrzeć. Na skrzydłach półkolistego szczytu fasady stoją dwie współczesne rzeźby przedstawiające O. St. Papczyńskiego

Kapliczka z płaskorzeźbą św. Anny Read More »

Kapliczka Matki Boskiej Pocieszenia

Znajduje się w sąsiedztwie tzw. Grobli (wzgórza w centrum wsi, na którym do XIII w. istniał gród), przy ścieżce prowadzącej z kościoła do posesji Pani Porębskiej. Została wzniesiona być może z fundacji p. Krajewskich. Według tradycji powstała na miejscu starszej, z XVII w. Obecna zapewne z XVIII w., odnowiona w 1934r. Zbudowana z kamienia i

Kapliczka Matki Boskiej Pocieszenia Read More »

Kapliczka fundacji p. Michała Pasonia

Przy głównej drodze w Podegrodziu znajduje się kapliczka wzniesiona na miejscu starszej, rozebranej w 1998 r. i pochodzącej z przełomu XVIII i XIX w. (wykonana była z kamienia, otynkowana, kryta blachą, czworoboczna z daszkiem dwuspadowym) – ponieważ wybudowano ją z nietrwałego piaskowca, szybko uległa zniszczeniu. Nowa z 1998 r. z fundacji p. Michała Pasonia, jako

Kapliczka fundacji p. Michała Pasonia Read More »

Kapliczka na Osowiu przy domu p. Bolesława Bodzionego

Wykonana w całości przez nieżyjącego już Józefa Olszaka Budowla. Na górze fasady, w oszklonej wieżyczce znajduje się figurka Ojca Papczyńskiego, poniżej w szczycie: grupa Ukrzyżowania, Serca Jezusa i N.P. Maryi Niepokalanie Poczętej.W drugiej wieżyczce znajdującej się na przeciwległym końcu dachu umieszczono rzeźbę Chrystusa Frasobliwego. Wewnątrz na ołtarzu stoi gipsowa figura N.P. Maryi Niepokalanie Poczętej. W

Kapliczka na Osowiu przy domu p. Bolesława Bodzionego Read More »

Kaplica Matki Bożej Anielskiej

Usytuowana jest na parceli Anny i Zbigniewa Jurkowskich w Mokrej Wsi. Napis nad drzwiami głosi: „KAPLICA MATKI BOŻEJ ANIELSKIEJ WYBUDOWANA W 1931 ZA STARANIEM I KOSZTEM JAKUBA I MARII ZYGMUNT”. Murowana, otynkowana, kryta blachą. Zamknięta półkoliście, wewnątrz strop. Od frontu szczyt falisty, ujęty postumentami, na których niezidentyfikowane posążki; ponad ostrołukowym wejściem jest wnęka, w której

Kaplica Matki Bożej Anielskiej Read More »

Kaplica św. Jana Nepomucena

Znajduje się na Mokrej Wsi na na parceli Wojciecha Ciuły Wzniesiona w XIX w. nieznanej fundacji. Wybudowana została przez miejscową ludność na gromadzkim polu: z kamienia, otynkowana, kryta blachą. Zamknięta jest półkoliście. Od frontu falisty szczyt, w którym znajdują się cztery wnęki z ludowymi rzeźbami św. Józefa z Dzieciątkiem i Chrystusa upadającego pod krzyżem oraz

Kaplica św. Jana Nepomucena Read More »

Kaplica św. Sebastiana

Kapliczka w Podegrodziu, pod wezwaniem św. Sebastiana położona jest na parceli gromadzkiej 0,11 ha, przy drodze do Juraszowej i Rogów. Wcześniej zlokalizowano tu cmentarz choleryczny, który powstał po epidemii cholery w 1831r. W roku 1849 wybudowano na tym miejscu kapliczkę. Wykonana jest ona z kamienia, otynkowana, kryta blachą. Zamknięta półkoliście. Elewacja frontowa ujęta pilastrami, między

Kaplica św. Sebastiana Read More »

Kaplica św. Anny

Przy tzw. „starej drodze”, będącej do 1905 r. głównym wjazdem od strony południowej do wsi Podegrodzie, znajduje się kaplica p.w. św. Anny. Została wzniesiona w najprawdopodobniej w 1631r. Jest to budowla barokowa, wykonana z kamienia, otynkowana, pokryta blachą. Zbudowana została na planie prostokątnym zakończonym półkoliście. Wewnątrz drewniany strop. Fasada jest nieznacznie poszerzona, z uskokowym szczytem,

Kaplica św. Anny Read More »

Scroll to Top